Het voorkomen van brand of het beperken van de gevolgen van brand zou voor ieder bedrijf van groot belang moeten zijn. Brand brengt enorme schade met zich mee, zoals brand- en waterschade aan goederen, machines en gebouwen. Gevolgschade die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt, zoals het niet kunnen leveren van goederen. Toch blijkt uit onderzoek van o.a. het ministerie dat BHV steeds vaker een ondergeschoven kindje is. Een groot deel van de MKB-bedrijven blijkt ook niet op de hoogte van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Focus op groei en succes

Het is begrijpelijk dat er niet altijd de focus is op het hebben van goed, opgeleide BHV’ers. Dat een ongelukje in een klein hoekje zit, weten we allemaal. Maar we kijken er simpelweg niet dagelijks naar om. We kijken misschien liever naar groei en succes, investeren het geld liever in zaken die direct iets opleveren. Maar met de gedachte dat iedereen de nooduitgang wel weet te vinden, komen we er niet. Als het op veiligheid aankomt, heerst er vaak nog te veel onduidelijkheid.

Met BHV voorkomen we schade

Een BHV’er zorgt voor een veilige omgeving binnen een organisatie en anticipeert op het verlenen van adequate zorg bij incidenten. Een professioneel en goed opgeleide BHV’er verhoogt niet alleen de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en klanten, maar ook het aanzien van uw bedrijf, uw imago.

Wanneer u brand- en waterschade kunt voorkomen in tijden van nood, voorkomt u imago- en gevolgschade. Door direct adequaat te handelen, laat dat iets zien aan uw medewerkers, uw klanten en de buitenwereld. Er zal zelfs een gevoel van trots ontstaan wanneer uw BHV’ers de taak tot in detail hebben volbracht en erger hebben kunnen voorkomen.

 

Met BHV redden we levens

Los van het feit dat u erger kunt voorkomen voor uw eigen bedrijf, door uw medewerkers op te leiden tot volwaardige BHV’ers redt u misschien wel het leven van een collega of een klant. Wanneer u actief en merkbaar aandacht schenkt aan veiligheid, creëert u meer draagvlak onder de medewerkers en iedereen die bij u op bezoek komt.

Laat blijken wat het effect is van BHV en laat hen ervaren hoe het voelt om écht het verschil te kunnen maken. Daarvoor hoeft uw medewerker niet eens een BHV’er te zijn. Iedereen binnen uw bedrijf draagt een steentje bij aan de veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan nooduitgangen die geblokkeerd zijn of branddeuren die onnodig open staan. Wanneer iedereen weet wat hen te doen staat in geval van nood, creëert u binnen het hele bedrijf een veilig gevoel. Zelfs in gevaarlijke en onverwachte situaties.

Maak dus het verschil wanneer iedere seconde telt.