banner_image
Gevaren accubranden
Trainen dankzij VR

BHV en ZO lanceert een nieuwe innovatieve bewustwordingstraining training om correct om te leren gaan met de gevaren van een lithium-ion brand en de nodige handelingen te kunnen trainen.

NEEM CONTACT OP

content_image
content_image
content_image
Ons pakket

Totaalpakket voor BHV markt

Deze training onderscheidt zich door de expertise en ervaring van uw BHV trainers te combineren met de voordelen van Virtual Reality (VR). Deze innovatieve training bestaat uit 3 delen.

  • In deel 1 krijgt de cursist van een BHV trainer theoretische uitleg over de gevaren van lithium-ion accu branden. Wat maakt deze branden zo gevaarlijk? Wat maakt accu branden anders dan bijvoorbeeldelektrische branden?
  • In deel 2 gaan de cursisten aan de slag met de praktijk in Virtual Reality (VR). In VR wordt de cursist geconfronteerd met een lithium-ion brand, zonder blootgesteld te worden aan de werkelijke gevaren. In het volledig interactieve scenario kan er op meerdere manieren gehandeld worden, met bijbehorende consequenties
  • Het 3e en laatste deel is de evaluatie. Hierin gaat de BHV trainer met de cursisten in gesprek over hoe er gehandeld is. Deze afsluitende evaluatie is cruciaal voor het behalen van de leerdoelen van deze training:bewustwording van de gevaren van accu branden en de consequenties van je eigen handelen.
Op de loer

Lithium-ion branden:
levensgevaar op de loer

De moderne samenleving functioneert voor een groot deel door het gebruik van lithium-ion accu’s. Deze vind je terug in elektrische apparatuur, zoals laptops, tablets, smartphones, speelgoed, en elektrische fietsen. In dit oplaadbare type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in standaard penlite-batterijen. Dat verhoogt de kans op levensgevaarlijke lithium branden. De brand die dan ontstaat is niet alleen ontzettend krachtig en heet, maar ook de rook is dodelijk giftig. Alleen al een korte blootstelling veroorzaakt irritatie aan de huid en ogen.Weet u hoe u moet handelen? Er is een grote behoefte aan bewustwording en kennis over het handelen bij een lithium-ion brand. Dankzij de nieuwe training van BHV en ZO weet bedrijfshulpverlening ter plekke adequaat te reageren voordat hulpdiensten aanwezig zijn.

content_image
Uitdagingen

Gedreven door uitdagingen

De afgelopen tijd hebben accu branden steeds meer aandacht gekregen in de media, en ook BHV opleiders merken dat de vraag naar informatie en instructies toeneemt. In reactie hierop is BHV en Zo een samenwerking met Serious XR aangegaan die een virtuele training gecreëerd heeft die verder gaat dan de reguliere fysieke trainingen. Lithium-ion branden zijn onvoorspelbaar en kunnen levensgevaarlijk zijn. Daarom heeft deze training tot doel deelnemers bewust te maken en preventie te bevorderen zonder hen bloot te stellen aan de gevaren van echte lithium-ion branden.

Trainingstool

VR als trainingstool voor uiterst gevaarlijke scenario’s

Tijdens de training worden deelnemers in een virtuele ruimte geplaatst waar een lithium-ion accu ontbrandt. Ze hebben de mogelijkheid om verschillende acties uit te voeren en de gevolgen van deze acties te observeren. Een essentieel onderdeel van de training is de overdracht van kennis naar professionele hulpverleners, waarbij de nadruk ligt op waarneming, denken en handelen. Deelnemers worden in een veilige omgeving geplaatst en blootgesteld aan een stressvolle situatie, zodat ze, mocht zich ooit een echte lithium-ion brand voordoen, de situatie kunnen overzien en doeltreffend kunnen handelen. Dit verhoogt de kans op een veilige afloop, voorkomt ernstige incidenten en draagt bij aan minder ongelukken.

content_image
content_image
content_image
Training

VR training in uw programma

BHV en ZO helpt u het totaalpakket te integreren in uw bestaande trainingsprogramma. Nieuwsgierig hoe gemakkelijk we het u kunnen maken? Of wilt u deze training graag zelf ervaren? Neem contact op met Serious XR en vraag vrijblijvend een demo aan. BHV en ZO kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden voor uw business.

NEEM CONTACT OP

content_image

    Training

    Heb je een vraag of uitdaging?

    content_image