• Prijs
 • €598,95

EHBO-Cursus Basis

EHBO is een afkorting voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. EHBO is de eerste en noodzakelijke hulp die iemand ter plaatse uitvoert. In het bezit zijn van een EHBO-diploma kan van levensbelang zijn! EHBO dient namelijk als eerste maatregel om de veiligheid van een slachtoffer te garanderen of de toestand waarin het slachtoffer verkeerd te stabiliseren.


EHBO Basiscursus


Tijdens onze EHBO Basiscursus leert u om op de juiste manier Eerste Hulp te verlenen. Deze cursus duurt 3 volle dagen waarin zowel de theorie als de praktijk aan bod komt. U leert kennis-, herkennings- en uitvoeringsvaardigheden die door Het Oranje Kruis zijn opgesteld. Denk daarbij aan:


 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige wonen
 • Shock


Dit zijn de vijf belangrijkste punten die zijn vastgesteld door het Oranje Kruis. Ook letsels en wat algemenere vaardigheden komen aan bod:


 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Elektriciteitsletsel
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichting
 • Wervelletsel
 • Oogletsels
 • Neus en oorletsels
 • Tandletsels
 • Oververhitting / onderkoeling / bevriezing
 • Vergiftiging
 • Steken en braken
 • Vervoer op korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen


Lotusslachtoffers maken de praktijkoefeningen zo realistisch mogelijk. Zij spelen een situatie waarin een ongeval is gebeurd op levensechte wijze na. Zo leert u de theorie direct toe te passen in de praktijk. Dit maakt de EHBO Basiscursus boeiend en dynamisch.


Eindresultaat


Aan het eind van de cursus is de EHBO’er in staat om een slachtoffer in een zo goed mogelijke conditie aan de zorg van professionele deskundigen over te dragen. EHBO dient als eerste maatregel in onverwachte situaties waar eerste hulp verleend moet worden. Door EHBO toe te passen, kan verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels (soms zelfs overlijden) voorkomen worden en de kans op complicaties verkleinen. Als EHBO’er bent u verder in staat om, naast ernstige letsels, eenvoudige letsels te behandelen.


Voor wie?


De EHBO-basiscursus is bedoeld voor iedereen die op verantwoorde wijze Eerste Hulp wil bieden bij ongevallen. Deze cursus gaat dieper in op de materie Eerste Hulp dan een BHV-cursus. Om deel te mogen nemen aan de cursus moet u minimaal 16 jaar of ouders zijn. Uitzonderingen worden alleen gemaakt door de directeur van Het Oranje Kruis.


Algemene informatie


De duur van de cursus is 3 volle dagen, inclusief een halve dag examen. EHBO en Zo heeft haar eigen opleidingscentrum in Spinnerij Oosterveld te Enschede. Op aanvraag is het ook mogelijk om bij u op locatie te komen.


Het examen van de EHBO-cursus nemen we af onder toezicht van een examencommissie van Het Oranje Kruis. Het omvat een theoretisch en praktisch gedeelte. Na afloop van de cursus ontvangt u een EBHO-diploma. Deze is 2 jaar geldig en wordt telkens met 2 jaar verlengd. Dit is uitsluitend het geval als u jaarlijks de EHBO-herhalingscursus volgt.


Kosten


Prijs van de EHBO-cursus is € 495,- exclusief btw (€ 598,95 inclusief btw). Neem contact met ons op voor het volgen van deze cursus. Dit kan via info@ehboenzo.nl of 06 – 11 92 11 60.


Het Oranje Kruis


Wij werken volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Zo bent u verzekerd van een goede kwaliteit en een geldige certificering.


“Het Oranje Kruis voorkomt en beperkt gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden. Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing. Het Oranje Kruis stelt eindtermen vast, stelt lesmaterialen samen en examineert en certificeert eerstehulpverleners, Instructeurs Eerste Hulp evenals LOTUS slachtoffers en Instructeur LOTUS slachtoffers.”

Het Oranje Kruis


Locatie

 • Rigtersbleek-Zandvoort 10 Ruimte 1.23, 7521 BE ENSCHEDE

Delen

Direct aanmelden